Planning en begroting

Wie kent de verhalen niet over verbouwingen die veel langer duren dan gepland en waarbij de kosten flink oplopen. Aannemersbedrijf Alkon Bouw zorgt ervoor dat uw verbouwing middels een doordacht stappenplan wel binnen de planning en de begroting blijft.

Stappenplan

Geen verbouwing is hetzelfde. En er bestaat altijd een kans dat zich onvoorziene zaken voordoen waardoor de werkzaamheden uitlopen en de kosten stijgen. Ons aannemersbedrijf heeft echter een stappenplan ontwikkeld waarin de risico’s op vertraging e.d. tot het uiterste worden beperkt.

De aanpak van ons aannemersbedrijf komt op het volgende neer:

  1. Samen met u bespreken we uw verbouwingsplannen, ideeën, wensen en eisen.
  2. Vervolgens onderzoeken we nauwkeurig de loactie waar de verbouwing moet plaatsvinden. Daarbij letten we uiteraard op de constructieve aspecten die aan de orde komen, van het fundament van uw woning tot eventueel het dak. Daarbij letten we op de aanwezigheid van draagmuren, de stevigheid van de vloeren, de dakconstrcutie, etc. Ook beoordelen we daarbij of constructieberekeningen noodzakelijk zijn.
  3. We gaan na of de verbouwing aanpassing van het leidingwerk noodzakelijk maakt. Bij een keuken renovatie of badkamer renovatie bijvoorbeeld, moeten immers voldoende aan- en afvoerleidingen aanwezig zijn en deze moeten ook op de juiste plekken zitten.
  4. Ook gaan we na of de elektrische installatie voldoet. Wilt u bijvoorbeeld elektrisch gaan koken, dan moeten daarvoor de juiste voorzienigen aanwezig zijn. Soms moeten stopcontacten verplaats worden of extra stopcontacten worden aangelegd.
  5. Wanneer u een op of aanbouw bij uw huis wil of een ruimte anders wilt gebruiken, dan is het goed om ook gelijk te kijken hoe deze ruimte verwarmd moet worden (vloerverwarming of radiatoren) en of de verwarmingsinstallatie toereikend is om aan een eventuele extra warmtebehoefte te voldoen. Daarbij kijken wij als aannemersbedrijf natuurlijk ook naar de mate waarin een ruimte of woning is geisoleerd.
  6. Een laatste aspect dat onze aandacht als aannemersbedrijf vraagt is vergunningenaspect. We gaan voor u na of een verbouwing vergunningsplichtig is en welke eisen door de overheid aan de verbouwing worden gesteld, zodat ook op dit gebied vervelende verrassingen voorkomen kunnen worden.
  7. Tot slot gaan we als aannemersbedrijf nog na hoe de aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouwafval het best geregeld kan worden en welke eisen de lokale overheden hier aan stellen.

Aannemersbedrijf

Offerte

Wanneer deze stappen zijn doorlopen kunnen wij een planning opstellen en inzicht geven in de kosten. U ontvangt dan van ons aannemersbedrijf een gespecificeerde offerte.

Kennismaken

Wilt u kennismaken met ons aannemersbedrijf of meer weten over de werkwijze van ons aannemersbedrijf, vul dan het contactformulier op deze webpagina in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.